Scheiden van tafel en bed

Voor partners die gehuwd zijn, bestaan er verschillende vormen om te scheiden. De echtscheiding komt hierbij het vaakst voor. Een echtscheiding moet altijd door een rechter uitgesproken worden. De mogelijkheid voor gehuwden om hun huwelijk om te zetten naar een geregistreerd partnerschap en dit vervolgens te laten ontbinden via de notaris, de zogenoemde flitsscheiding, is sinds 1 maart 2009 niet meer mogelijk. Een echtscheiding kan op gezamenlijk verzoek of op eenzijdig verzoek worden ingediend bij een rechtbank. Zodra de uitspraak van de rechter is vastgelegd in de registers van de burgerlijke stand, is de juridische scheiding officieel voltooid.

Uit elkaar maar niet scheiden

Een andere mogelijkheid dan de vaak voorkomende echtscheiding, is scheiden van tafel en bed. In deze situatie wordt, net als bij de normale echtscheidingsprocedure, een verzoek bij de rechtbank ingediend. De uitspraak van de rechtbank wordt op dat moment ingeschreven bij het huwelijksgoederenregister. Partijen zullen wel hetzelfde moeten regelen als bij ontbinding van het huwelijk. Er dienen afspraken gemaakt te worden over de verdeling van het vermogen, eventuele onderhoudsvoorzieningen zoals alimentatie, pensioenen en in geval van minderjarige kinderen dient ook een ouderschapsplan opgesteld te worden. Hoewel partijen gehuwd blijven, zijn zij na scheiding van tafel en bed niet meer (automatisch) elkaars erfgenaam.

Waarom kiezen voor scheiden van tafel en bed?

De mogelijkheid om te scheiden van tafel en bed is een aparte wettelijke procedure die vooral wordt gekozen uit religieus oogpunt. Als het geloof van partners scheiden verbiedt, kunnen ze kiezen voor deze procedure. Dit biedt een oplossing voor koppels die hun religieuze overtuigingen willen respecteren, maar  toch fysiek gescheiden willen leven. Ook als partners nog niet definitief willen scheiden, wordt voor deze mogelijkheid gekozen. Voor sommigen kan het een tussenstap zijn, waarbij ze de relatie willen pauzeren zonder definitief te scheiden. Dit geeft de mogelijkheid om elkaar ruimte te geven om persoonlijke problemen aan te pakken terwijl ze nog steeds juridisch verbonden blijven.

Financiële gevolgen

Als je gaat scheiden van tafel en bed, blijf je juridisch gezien gehuwd. Belangrijke financiële gevolgen van scheiden van tafel en bed zijn dat bestaande schulden en vermogen bij de scheiding worden verdeeld. Nieuwe schulden of vermogen komen enkel toe aan degene die de schuld is aangegaan of het vermogen heeft opgebouwd. Dit is een belangrijk verschil met de reguliere echtscheiding waarbij het huwelijk volledig wordt ontbonden: bij de scheiding van tafel en bed wordt de huwelijksgoederen gemeenschap ontbonden, maar het huwelijk niet. Voor de wet blijf je namelijk gehuwd.

Er zijn ook fiscale gevolgen: als je bent gescheiden van tafel en bed en ook niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven, ben je geen fiscaal partners meer en geen toeslagpartners. >

Scheiden van tafel en bed

Dit kan grote gevolgen hebben voor het recht op toeslagen en bijvoorbeeld het kindgebonden budget.

Nadelen scheiden van tafel en bed

Als je bent gescheiden van tafel en bed en je wilt het huwelijk alsnog definitief ontbinden, dan heb je te maken met een wachttijd. Ontbinding van het huwelijk kan pas na drie jaar alsnog worden verzocht, indien één van de echtgenoten dit verzoekt. Indien men op gezamenlijk verzoek ontbinding van het huwelijk verzoekt geldt deze termijn van drie jaar niet. De beslissing kan op dat moment worden geregistreerd in het bevolkingsregister. De scheiding van tafel en bed heeft dus niets te maken met het feitelijk wel of niet ‘gescheiden’ leven.

Gevolgen voor het ouderschap

Als je gaat scheiden is het ook belangrijk om afspraken te maken over de opvoeding en verzorging van de kinderen. Bij een scheiding van tafel en bed is dat niet anders. Ook dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld met daarin o.a. de financiële afspraken, verblijfplaats, zorg- en contactregeling enzovoorts.

Adviesgesprek

Een scheiding zet je leven behoorlijk op z’n kop. Scheiden is voor alle betrokkenen een ingrijpend proces. Je leven is even heel onzeker. Of het nu gaat om een echtscheiding of scheiden van tafel en bed: bij Buro Pontifex staan we klaar om jullie te begeleiden om tot goede afspraken te komen. Is er nog twijfel over de scheiding? Kijk dan eens naar ons scheiden of blijven traject. We helpen jullie graag met alle vragen die er zijn.

Waar kunnen wij je mee helpen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Of wil je een afspraak maken? Je kunt ons bellen op 085 065 7420 of vul het contact formulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Stel een vraag en/of maak een afspraak

Bel mij terug
Kies een optie
In de ochtend
In de middag
In de avond
Geen voorkeur
N.V.T.
Voorkeur voor een afspraak