Ouderschapsplan opstellen

Jonge kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Een scheiding verandert daar niets aan. De vertrouwde gezinssituatie gaat echter verloren. Binnen een huwelijk of relatie worden veel zaken die van belang zijn voor de kinderen doorgaans vanzelf geregeld, zoals de invulling van feestdagen en vakantieperiodes.  Na een scheiding verdwijnen deze vanzelfsprekende regelingen. Er moeten afspraken gemaakt worden over de opvoeding en allerlei andere praktische zaken rondom de kinderen.

Ouderschapsplan opstellen

Bij een scheiding waarbij kinderen zijn betrokken transformeert de relatie van partners of echtgenoten naar ‘collega-ouders’. Echtgenoten die beiden de juridisch ouders zijn en/of het gezamenlijke gezag hebben over hun minderjarige kinderen, zijn sinds 1 maart 2009 verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Voor samenwoners geldt deze verplichting alleen als beide partijen juridisch ouder van het kind zijn én het gezamenlijk gezag hebben.

Wat is een ouderschapsplan?

Een ouderschapsplan is een document waarin de ouders afspraken maken over de invulling van hun toekomstige ouderschap na de scheiding. De afspraken betreffen onder andere:

  • hoofdverblijfplaats van het kind;
  • de zorg en contactregeling;
  • schoolkeuze;
  • de dagelijkse zorg voor de kinderen;
  • school, sport, kapper, kleding;
  • medische zorg;
  • informatie-uitwisseling tussen ouders;
  • financiële afspraken (kosten kinderen en de verdeling daarvan, beheer van gelden bestemd voor kinderen).

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan

Het actief betrekken van kinderen bij de totstandkoming van het ouderschapsplan is van groot belang. Het is belangrijk om rekening te houden met zowel de leeftijd als het ontwikkelingsniveau van het kind, aangezien hun behoeften en wensen in de loop van de tijd kunnen veranderen. Zelfs op jonge leeftijd zijn kinderen in staat om duidelijk te maken wat zij nodig hebben en willen. Vaak willen kinderen betrokken worden bij beslissingen over de omgangsregeling, maar het zijn uiteindelijk de ouders die hierover beslissen en de verantwoordelijkheid dragen. Het is het meest gunstig voor het kind als ouders gezamenlijk tot overeenkomsten kunnen komen, eventueel met de ondersteuning van een mediator of een andere professionele hulpverlener.

Wijzigen ouderschapsplan

Evalueer het ouderschapsplan regelmatig. Het ouderschapsplan is een dynamisch document dat moet worden aangepast aan de ontwikkeling van het kind en de veranderingen in jullie situatie. Bij toekomstige wijzigingen in het ouderschapsplan hoef je niet telkens opnieuw naar de rechter. In onderling overleg kun je samen tot gewijzigde afspraken komen. Leg deze wel vast met elkaar, zodat er geen onduidelijkheid over kan ontstaan. Bij Buro Pontifex bieden we de mogelijkheid om het ouderschapsplan, als daar behoefte aan is, jaarlijks te evalueren.

Shutterstock 609344102

Tot welke leeftijd is een ouderschapsplan verplicht?

Het is verplicht ouderschapsplan op te stellen voor kinderen tot 18 jaar. Zijn jullie kinderen 18 jaar of ouder, dan is het niet meer verplicht, maar mag je wel afspraken in een ouderschapsplan neerleggen. Veel ouders maken de keuze nog wel afspraken te maken en vast te leggen over studiekosten voor kinderen van 18 tot bijvoorbeeld 22 jaar (of ouder, indien gewenst).

Gaat het ouderschapsplan naar de rechter?

Zodra het ouderschapsplan is opgesteld bij een echtscheiding of bij een ontbinding van een geregistreerd partnerschap, dan wordt deze samen met het verzoekschrift van de echtscheiding bij de rechtbank ingediend. De rechter spreekt zich uit over het ouderschapsplan. Als jullie het geheel het met elkaar eens zijn zal de rechter over het algemeen de afspraken uit jullie ouderschapsplan goedkeuren. In het geval van een scheiding na een relatie (dus niet getrouwd of geregistreerd partnerschap), is het niet verplicht om het ouderschapsplan bij de rechtbank in te dienen, maar het is wel toegestaan.

Van (ex-)partners naar collega-ouders

Als je gaat scheiden veranderd jullie relatie van (ex-)partners naar een relatie als collega-ouders. Als ouder wil je het beste voor je kind. Een kind heeft baat bij ouders die op een respectvolle en samenwerkende manier hun rol als collega-ouders na de scheiding kunnen vervullen. De scheidingsbegeleiding van Frank Roelen, MfN-registermediator bij Buro Pontifex, is er daarom op gericht om jullie als collega-ouders een zo goed mogelijke start te geven na de scheiding. Voor jullie als ouders wel zo prettig. En jullie kinderen zullen jullie er heel dankbaar voor zijn. Neem contact op voor een afspraak

Waar kunnen wij je mee helpen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Of wil je een afspraak maken? Je kunt ons bellen op 085 065 7420 of vul het contact formulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Stel een vraag en/of maak een afspraak

Bel mij terug
Kies een optie
In de ochtend
In de middag
In de avond
Geen voorkeur
N.V.T.
Voorkeur voor een afspraak