Indexering alimetatie 2024

Het indexeringspercentage voor kinder- en partneralimentatie is voor 2024 vastgesteld op 6,2%. Dit percentage is sinds 1984 niet meer zo hoog geweest. Wat betekent dit voor eerder gemaakte afspraken? En wat als het inkomen van de alimentatieplichtige niet meestijgt met dit percentage? En hoe bereken je de nieuwe alimentatiebedragen? Wij vertellen je graag alles over deze verandering en welke gevolgen dit voor jouw situatie kan hebben.

Wettelijke indexering alimentatie

Kinder- en partneralimentatie worden jaarlijks wettelijk geïndexeerd. Dit is voor zowel kinder-als partneralimentatie geregeld in art. 1:402a BW. Met de indexering wordt beoogd om de kinder- en partneralimentatie mee te laten stijgen met de loonontwikkeling. Het percentage van de indexering is namelijk gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de CAO-lonen van het voorgaande jaar (het zogenaamde loonindexcijfer). De percentages worden jaarlijks in november vastgesteld door de minister van Veiligheid & Justitie. De indexering gaat in per 1 januari van het volgende jaar.

Gevolgen voor de alimentatiegerechtigde

Door de stijgende prijzen voor levensonderhoud zal de wettelijke indexering zorgen voor een welkome toename van de alimentatiebedragen voor de alimentatiegerechtigde. Houd er echter rekening mee dat het recht op toeslagen kan wijzigen als gevolg van een hogere partneralimentatie. Twijfel jij of de verhoging onbedoelde gevolgen heeft voor andere financiële regelingen, dan kunnen we je hierover adviseren.

Gevolgen voor de alimentatieplichtige

Vooral voor alimentatieplichtigen wiens loon niet (of minder) zal stijgen in 2024 dan het percentage van de wettelijke indexering, kan de wettelijke indexering van de alimentatie veel invloed hebben op de bestedingsruimte. Dit kan betekenen dat de alimentatie aan de ex-partner of kinderen hoger is dan de financiële situatie van de alimentatieplichtige toelaat. De alimentatieplichtige is echter verplicht om de verhoging te betalen, tenzij deze dat anders overeenkomt met de ex-partner. Het maken van geschikte regelingen wordt bevorderd door open en zorgvuldige communicatie en eventueel met hulp van een mediator.

Alimentatie berekenen

Op de website van het LBIO kan de geïndexeerde alimentatie eenvoudig worden berekend. De alimentatiebedragen worden echter niet automatisch verhoogd. De alimentatieplichtige zal het bedrag dat maandelijks wordt overgemaakt zelf moeten aanpassen. Wordt dit in de praktijk vergeten, bewust of onbewust, dan kan dit grote financiële gevolgen hebben.

Buro Pontfex, scheiden en de belastingdienst

Wanneer alimentatie aanpassen?

Alimentatie kan door partijen in onderling overleg of door een rechter vastgesteld worden. Na de vaststelling van de alimentatie komt het vaak voor dat de omstandigheden van partners veranderen. De gegevens waarop de alimentatie in het verleden is gebaseerd, kloppen hierdoor niet meer. Het is raadzaam om regelmatig de alimentatiebedragen te evalueren en, indien nodig, aan te passen aan eventuele veranderingen in de financiële situatie van de betrokken partijen. In het meest ideale geval komen partners in onderling overleg en met eventuele hulp van een deskundige mediator, een nieuwe alimentatie afspraak overeen. Veranderingen die aanleiding kunnen zijn tot het wijzigen van de afspraken zijn:

  • Verandering van inkomen (bv zelfstandig ondernemers of een nieuwe baan)
  • Aanpassing van de omgangsregeling
  • Opnieuw samenwonen of trouwen
  • Hogere hypotheeklasten
  • Het wegvallen van het kindgebonden budget
  • Met pensioen gaan
  • Een wijziging vanuit de Overheid

Alimentatie afspraken wijzigen?

Wil je een herberekening van de kinderalimentatie of partneralimentatie, omdat er veranderingen hebben plaatsgevonden in de situatie van jou of je ex-partner? Buro Pontifex staat jullie graag bij met het maken van een nieuwe berekening en het actualiseren van de bestaande alimentatie afspraken. Lees meer over het wijzigen van alimentatie afspraken.

Heb je behoefte aan een second opinion van een onafhankelijk adviseur over de eerder gemaakte alimentatie afspraken of begeleiding? Ook daar kunnen we jullie individueel of gezamenlijk mee helpen. Neem contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

Waar kunnen wij je mee helpen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Of wil je een afspraak maken? Je kunt ons bellen op 085 065 7420 of vul het contact formulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Stel een vraag en/of maak een afspraak

Bel mij terug
Kies een optie
In de ochtend
In de middag
In de avond
Geen voorkeur
N.V.T.
Voorkeur voor een afspraak