Belastingaangifte na scheiding

De belastingaangifte in het jaar van een scheiding kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Volgens de belastingdienst wordt meer dan 40% van alle aangiftes inkomstenbelasting in dat jaar verkeerd ingevuld. Vooral de fiscale behandeling van de eigen woning zorgt vaak voor problemen. Hierdoor lopen veel mensen die gescheiden zijn het risico dat er correcties worden aangebracht op hun ingediende aangifte, wat in veel gevallen tot financiële schade leidt. Daarom is het voor gescheiden stellen erg belangrijk om deskundige begeleiding te krijgen bij het invullen van de belastingaangifte in het jaar van de scheiding. Dit kan helpen om mogelijke financiële schade te voorkomen.
Bovendien heeft de Belastingdienst de belastingaangifte in het jaar van scheiding als speerpunt aangemerkt. Hierdoor is het extra belangrijk de aangifte juist in te vullen.

Belastingdienst en scheiden

In een scheidingsproces worden afspraken gemaakt over de verdeling van de gemeenschap of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Daarnaast moeten afspraken gemaakt worden over andere financiële zaken zoals alimentatie, pensioen, et cetera. Bepaalde afspraken kunnen ook fiscale gevolgen hebben. De juiste begeleiding is hierbij van groot belang om ervoor te zorgen dat alle belangrijk zaken besproken en correct afgehandeld worden.

De belastingdienst heeft overigens een handige checklist voor mensen die gaan scheiden, lees hier meer.

Fiscaal partnerschap en scheiden


Het fiscale partnerschap betekent dat partners gezamenlijk aangifte kunnen doen en gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten kunnen verdelen. Dat gaat bijvoorbeeld over de hypotheekrente van de eigen woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2), inkomen uit sparen en beleggen (box 3) en de persoonsgebonden aftrek. Fiscale partners kunnen hierdoor hun belastingaangifte gunstiger indelen. Tevens is het fiscale partnerschap van belang voor het recht op bepaalde heffingskortingen. In het jaar dat het fiscaal partnerschap verbreekt kan ervoor worden gekozen om elkaar nog het gehele jaar als fiscaal partner te beschouwen. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de aangifte inkomstenbelasting voor dat jaar nog kan worden geoptimaliseerd doordat bepaalde inkomensbestanddelen en aftrekposten vrij mogen worden toegerekend tussen de (voormalige) fiscale partners.

Wanneer eindigt het fiscaal partnerschap bij scheiding?

Gehuwden
Bij gehuwden geldt dat zij niet meer als elkaars fiscaal partner worden aangemerkt vanaf het moment dat aan beide onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
- een verzoek tot echtscheiding of verzoek tot scheiding van tafel en bed is ingediend,
én
- men niet meer staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP).

Geregistreerde partners
Om het moment dat het fiscale partnerschap eindigt te kunnen bepalen ten aanzien van geregistreerde partners dient een onderscheid gemaakt te worden tussen geregistreerde partners die gaan scheiden mét respectievelijk zónder tussenkomst van de rechter. Geregistreerde partners zonder kinderen hebben de mogelijkheid hun partnerschap met wederzijds goedvinden te ontbinden zonder tussenkomst van de rechter. Voor geregistreerde partners die met tussenkomst van de rechter gaan scheiden geldt dat zij niet meer als elkaars fiscaal partner worden aangemerkt vanaf het moment dat aan beide onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
- een verzoek tot ontbinding van het geregistreerde partnerschap is ingediend,
én;
- men niet meer staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP).

Voor geregistreerde partners zonder kinderen die met wederzijds goedvinden gaan scheiden geldt dat de onder a. genoemde voorwaarde wordt vervangen door de voorwaarde dat de overeenkomst tot beëindiging van het geregistreerde partnerschap door beide partners is ondertekend.

Belastingdienst scheiden

Ongehuwd samenwonenden
Voor ongehuwd samenwonenden eindigt het fiscaal partnerschap zodra zij niet meer op hetzelfde woonadres in de BRP zijn ingeschreven.

Toeslagen na scheiding

Een scheiding heeft meestal gevolgen voor het recht op en de hoogte van toeslagen. Toeslagen vormen een aanvulling op het inkomen en beïnvloeden de financiële positie van de betreffende partner na de scheiding. Het recht op toeslagen kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van eventuele onderhoudsvoorzieningen (partner- en kinderalimentatie).

Onder toeslagen worden verstaan:
- Zorgtoeslag
- Huurtoeslag
- Kindgebonden budget
- Kinderopvangtoeslag

Bij een scheiding bestaat vaak de wens het toeslagpartnerschap zo snel mogelijk te doorbreken zodat een zelfstandig recht ontstaat. De kans is namelijk groot dat er na een scheiding recht is op een hoger bedrag op een of meerdere toeslagen, afhankelijk van de situatie na de scheiding. Het moment dat het toeslagpartnerschap eindigt is exact gelijk aan het moment dat het fiscaal partnerschap eindigt. De juridische samenlevingsvorm is bepalend voor het einde van het toeslagpartnerschap.

Let op: voor de huurtoeslag werkt het anders. Ongeacht de juridische samenlevingsvorm telt de ex-partner niet meer mee vanaf de eerste dag van de maand dat men niet meer staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat betekent dat er toch al een zelfstandig recht op huurtoeslag kan bestaan, ook als het verzoekschrift tot echtscheiding nog niet is ingediend.

Hulp bij belastingaangifte na scheiding

Bij Buro Pontifex weten we hoe belangrijk het is om de belastingaangifte over het jaar van de scheiding goed in te vullen. Daarom bieden we dit standaard aan bij onze cliënten die we hebben begeleid bij hun scheiding.

Meer weten over onze fiscale expertise bij scheidingen? Neem dan gerust contact met ons op. Leuker kunnen we het niet maken… Wel zorgen we voor goede en deskundige begeleiding, ook betreft de fiscale aspecten van een scheiding!

Waar kunnen wij je mee helpen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Of wil je een afspraak maken? Je kunt ons bellen op 085 065 7420 of vul het contact formulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Stel een vraag en/of maak een afspraak

Bel mij terug
Kies een optie
In de ochtend
In de middag
In de avond
Geen voorkeur
N.V.T.
Voorkeur voor een afspraak