Wijzigen of maken van pensioenafspraken

Pensioenverdeling na scheiding

Ben je na 1 mei 1995 gescheiden? Dan is de kans groot dat de pensioenen verevend moesten worden.

Hebben jullie (duidelijke) afspraken gemaakt over de pensioenverdeling? En hebben jullie deze afspraken doorgegeven aan de pensioenuitvoerder(s)? Als er al afspraken zijn gemaakt dan zijn deze afspraken in ruim 50% van de gevallen niet binnen twee jaar doorgegeven aan de pensioenuitvoerder(s). En dat kan grote problemen tot gevolg hebben.

Wat is pensioenverevening?

Pensioenverevening betekent dat ieder van de partners van het pensioen dat door de ander tijdens het huwelijk is opgebouwd, de helft krijgt bij de scheiding. In onderling overleg kunnen jullie ook een afwijkend percentage dan de helft hebben afgesproken. Dit is uitgewerkt in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS). Volgens deze wet komt het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen voor verevening in aanmerking. Pas als je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, wordt het te verevenen gedeelte van het pensioen direct op de rekening van de andere partner gestort.

Pensioenuitvoerders zijn alleen verplicht om binnen 2 jaar na de scheiding mee te werken aan de afspraken omtrent de pensioenverdeling. Zijn de afspraken niet binnen die 2 jaar doorgegeven, dan ontvangen jullie ieder je eigen pensioen op het moment dat je met pensioen gaat. En dat terwijl jullie wellicht hele andere afspraken hebben gemaakt. Jullie moeten dan met elkaar in contact treden om de bedragen met elkaar te verrekenen en aan elkaar uit te betalen. Als je gescheiden bent is dat vaak geen wenselijke situatie.

Ook spelen hierbij een aantal fiscale risico’s:

  • De pensioenuitkering moet door de verevening plichtige bruto aan de verevening gerechtigde betaald worden. Het ontvangen bedrag is namelijk belast bij de ontvanger en aftrekbaar bij de betaler.
  • Dubbele Inkomensafhankelijke premie Zvw.
  • Tariefcorrectie.

Met de juiste begeleiding kunnen deze problemen in veel gevallen worden opgelost. Hierdoor wordt de levenslange afhankelijkheid doorbroken. Herken je dit probleem of heb je hier zorgen over? Neem gerust contact met ons op.

Waar kunnen wij je mee helpen?

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Of wil je een afspraak maken? Je kunt ons bellen op 085 065 7420 of vul het contact formulier in. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

Stel een vraag en/of maak een afspraak

Bel mij terug
Kies een optie
In de ochtend
In de middag
In de avond
Geen voorkeur
N.V.T.
Voorkeur voor een afspraak